5″ Self-Closing Aluminum Hinge

NW093J

5″ Self-Closing Aluminum Hinge

Specifications

5" Self-Closing Aluminum Hinge 

Available Part Numbers

NW093J: Nw093J
NW093J-26: 5″ Alum Self-Close Hinge,Black
NW093J-2S-26: 5″ Alum Self-Close Hinge,Black
NW093J-2S-36: 5″ Alum Self-Close Hinge, Bz
NW093J-2S-56: 5″ Alum Self-Close Hinge, Wh
NW093J-36: 5″ Alum Self-Close Hinge,Bronz
NW093J-56: 5″ Alum Self-Close Hinge,White